**STERREN - KINDEREN**

Met dank aan Nephele

In het sterrenlicht gekleed kom je naar onze wereld, die lijkt in zijn blauwe kleur zo zacht en mooi, dat is hij ook. Toch kent je oude sterrenziel de hardheid en koudheid die de aarde op haar lichaam torst. Even schrik je ervan, maar groter is de kracht van je Liefdesvlam om te brengen waarvoor je kwam, een vuur waar eenieder zich aan verwarmen kan.

Sterrenkinderen komen van de hogere bewustzijnsgebieden naar deze wereld. Maar al te dikwijls worden deze kinderen niet begrepen door hun omgeving of door hun kameraadjes.

Dit maakt dat zij zich soms eenzaam en onbegrepen voelen. Toch is de diepte en de straling van hun hart sterk genoeg om dit alles te kunnen trotseren.Als zij in de wereld komen, zijn zij zo open en puur dat ze de veelheid aan indrukken soms niet kunnen verwerken. Het vraagt dan ook begrijpende ouders om dit proces te begeleiden.

Door verstoffelijking die opgebouwd wordt naarmate ze ouder worden, verminderen dikwijls hun geestelijke indrukken. Soms lijken deze geestelijke vermogens volledig te verdwijnen en moeten deze zielen eerst genoeg in hun lichaam komen en de dagdagelijkse dingen meemaken. In hun ogen brandt echter nog steeds het Licht van de sterren. Dit zal hun levenslang vergezellen want het is hun geestelijk bezit en niemand kan het hen afnemen. Het zal hen opnieuw wakker maken naar de herinnering waar ze vandaan komen, beelden van oneindige ruimten, doordrongen van ongrijpbare werelden, gevoelens van ontzettend gemis, een heimwee naar Thuis.

ze hebben een ingeboren neiging naar het goede. Dit betekend niet dat al hun handelingen perfect en juist zijn.Soms zullen de fouten die ze maken harde lessen zijn. Een noodzakelijk kwaad, want willen zij hun taak ten uitvoer brengen dan moeten bepaalde levenslessen duidelijk zijn. Bij deze jongeren zal het je dan ook opvallen dat zij soms zeer vroeg door ervaringen gaan die voor de gemiddelde mens veel later komen.

Zij hebben een meer natuurlijk evenwicht van beide polen in het wezen van de mens : de maan die de vrouwelijke, moederlijke energie is en de zon die de mannelijke, vaderlijke energie is. Beide polen zijn als één geheel met elkaar verbonden. Alle mensen, zowel man als vrouw hebben beide aspecten nodig om tot een evenwichtig leven te komen. Iemand die zijn vrouwelijke zijde niet toelaat sluit zich af voor creativiteit, ontvankelijkheid, warmte, liefde, e.d. Iemand die zijn mannelijke zijde niet toelaat sluit zich af voor kracht, onderscheidingsvermogen, ondernemingsgeest, actie, energie e.d Sterrenkinderen hebben dit evenwicht in veel grotere mate ; hun energielichamen trillen daarom veel hoger en meer in harmonie. Aan de andere kant is de weerslag van tijdelijke onevenwichtigheid in henzelf dan ook veel heftiger. Ziekte (van hun lichaam) door overgevoeligheid zal hen niet vreemd zijn.

Zij zijn geen wonderkinderen, zij zijn gewoon een stapje vooruit, en naarmate de tijd vordert zullen ze meer en meer aanwezig zijn.

Door hun aanwezigheid op aarde brengen zij nieuwe energieën met zich mee die noodzakelijk zijn voor de nieuwe tijd. Vernieuwing is zelden gemakkelijk, maar wel noodzakelijk in een evolutieproces.

Hierdoor worden ze dikwijls zo slecht begrepen door anderen.

Liefs,
Nephele

Website : Paranormale Heksen-Club

 

We zijn alle sterrenkinderen.

Maar deze kinderen zijn ons inderdaad een stapje verder voorbij, en ze hebben ook zeker een bepaalde doel in de ogen.

Bianca

Home