Mohandas Karamchand Gandhi 2 Okt 1869 - 30 Jan. 1948

 

 

"Gandhi was onvermijdelijk. Als het mensendom moet vorderen, is Gandhi onontkoombaar.

Hij leefde, dacht en handelde, geÔnspireerd door de visie van het mensdom dat naar een wereld van vrede en harmonie evolueert.

 Wij kunnen Gandhi op ons eigen risico negeren."

Dr. Martin Luther King Jr

 

De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte.

Maar niet voor ieders hebzucht.

Ghandi

 

--.--

 

be the change you want to see in the world

Ghandi

 

Boeken en film onderaan deze pagina.

 

 

Mohandas Ghandi

Mohandas K. Gandhi was geboren in 1869 van Hindoese ouders in de staat van Gujarat in Westelijk India. Hij  huwelijkte met Kasturbai Makanji toen zij allebei 13 jaar oud waren.

Zijn familie stuurde hem later naar Londen voor het studeren van wetten, en in 1891 werd hij toegelaten aan de Inner Temple.

In Zuid-Afrika werkte hij aan de rechten van de immigranten IndiŽrs te verbeteren. Het was daar dat hij zijn passieve weerstand tegen onrechtvaardigheid, satyagraha die waarheidskracht bedoelt, ontwikkelde, en werd vaak gevangen gezet als resultaat van de protesten die hij leidde.

Alvorens hij aan India met zijn vrouw en kinderen in 1915 terugkeerde, had hij radicaal het leven van IndiŽrs veranderd die in Zuid-Afrika leven. Terug in India, was het niet lang alvorens hij het lood in de lange strijd voor onafhankelijkheid van Groot-BrittanniŽ nam.

Hij wankelde nooit in zijn vastberaden geloof in  het             niet-geweldadige protest en godsdienstige tolerantie.

Toen de Moslim en Hindoese landgenoten handelingen van geweld begingen, of tegen de Britten die India, of tegen elkaar beslisten, vastte hij tot het vechten ophield.

De onafhankelijkheid, die toen in 1947 kwam, was geen militaire overwinning, maar een triomf van mens zelf.

Aan de wanhoop van Gandhi, echter, werd het land verdeeld in Hindoes India en Moslim Pakistan. De laatste twee maanden van zijn leven waren het besteden van het proberen om het verschrikkelijke geweld te beŽindigen dat volgde,wat hem leide om te fasten tot zijn dood, een handeling die definitief de rellen onderdrukte.

Op 13 Januari 1948, op de leeftijd van 79, werd hij gedood door een fanatieke Hindoe met een revolver toen hij door een druke menigte in een tuin in New Delhi liep om het eind van de avondgebeden van de samenvatting van Attenborough te nemen

Ghandi werd werd het symbool voor het Indiase volk. Hij is het geweten van de mensheid .

Er worden wel eens vergelijkingen gemaakt tussen Ghandi en Jezus.

Het volgende stukje komt van een werkstuk door een anoniem geschreven:

De verschillen tussen Jezus en Ghandi.

1: Gandhi verdiende geld, met zijn advocatenpraktijk.
Jezus verdiende geen geld met zijn werk.
2: Gandhi hielp eerst zijn eigen gemeenschap.
Jezus juist niet. Jezus heeft eens gezegd: ďEen profeet is overal geŽerd behalve in zijn
eigen stad en bij zijn familieĒ.
3: Bij Jezus gevangenneming keerde zijn eigen volk zich tegen hem.
Bij Gandhi eerste gevangenneming steunde zijn volk hem, zij lieten zich ook gevangennemen.
Later pas keerde zijn volk zich tegen hem.
4: Jezus at joods vlees, waaronder vlees.
Gandhi was vegetarisch. Met de overtuiging dat je geen enkele vorm van leven mag kwetsen.
5: Gandhi haalde de media en kreeg publieke aandacht.
In Jezus zijn tijd was er niet eens media.
6: Jezus was de zoon van God en deed veel wonderen.
Gandhi was en deed dit niet.

Veel van deze verschillen hebben te maken met de tijdsomstandigheden. Toch hebben Jezus en Gandhi meer dan genoeg verbindingslijnen om ze met elkaar overeen te laten komen.

 

Terug