Community                                        Consult                                                 Index

 

LICHTWERKERS

 

En wat komen ze doen hier op aarde?
Over Lichtwerk: geen licht werk

De aarde is merkbaar aan het transformeren. Het is niet alleen de aarde die een transformatie doormaakt, maar ook de mensen, wijzelf, ondergaan momenteel de nodige veranderingen.
Dit gaat veelal gepaard met bewustwording en bewustzijnsverhoging. Vaak gaan deze veranderingen bij de mensen niet onopgemerkt voorbij, maar vertalen deze zich naar allerlei klachten die wij ervaren als symptomen van transformatie. Binnen de gaande ontwikkelingen van transformatie bij de aarde en de mensheid blijken juist nu Lichtwerkers een belangrijke rol te spelen.

 Lichtwerkers zijn mensen die een speciale zieleopdracht ervaren, een innerlijk gevoelde roeping, om vanuit hun kracht en bewustzijn een bijdrage te willen leveren aan de huidige transformatie van de aarde als ook aan de daarmee samenhangende transformatieprocessen van hun medemensen. Lichtwerkers zijn helpers die de bewoners op aarde voorbereiden op en begeleiden naar het nieuwe tijdperk de hogere dimensies. Zij willen anderen helpen met hun spiritualiteit, geestelijke ontwikkeling en zielsgroei. Het gaat om personen die een zielsverlangen hebben om Licht ( dat wil zeggen: Liefde, Kennis, Wijsheid, Eenheid, Verbondenheid en (Zelf waardering) te verspreiden op aarde.

 

 Kenmerken van Lichtwerkers


Lichtwerkers hebben een hoog niveau van bewustzijn. Met hun verhoogde bewustzijn bevinden ze zich al in de Vierde of zelfs al in de Vijfde Dimensie en handelen vanuit een onvoorwaardelijke liefde en gevoelens van Eenheid en Verbondenheid. Dit verklaart dat ze moeite hebben met agressie en geweld. Lichtwerkers zijn zuiver en werken zonder EGO-belangen. Ze leven grotendeels vanuit hun intuÔtie en innerlijke leiding. Niet zelden beschikken ze eveneens over paranormale gaven zoals helderwetendheid of helderziendheid.
Kenmerkend is hun oordeelsvrije houding en respectvolle benadering naar zichzelf, anderen, dieren en het milieu toe. Veel Lichtwerkers zijn zelf al lange tijd bezig met hun eigen spirituele groei, hun leerprocessen en die van anderen. Ze helpen daar graag bij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Lichtwerkers zich aangetrokken voelen tot vormen van hulpverlening, dienstverlening of (therapeutisch) begeleiden van mensen. Vaak nemen ze de rol van leraar/docent op zich om informatie en vaardigheden ten aanzien van de komende veranderingen over te dragen. Lichtwerkers zijn over het algemeen zachtaardig, gevoelig en kunnen zich goed inleven in de ander. Ze kunnen wat dromerig of idealistisch zijn en voelen zich vanaf hun jeugd al ďandersĒ en veelal onbegrepen, waardoor ze de neiging hebben om als solisten door het leven te gaan. Ze kunnen in een bepaald opzicht rebellen zijn die rammelen aan de fundamenten van een systeem, waarvan zij vinden dat het tijd is om dat te veranderen.
Ze voelen zich regelmatig alleenstaan in hun (spirituele) proces en missen dan het contact met gelijkgestemden, met mede-Lichtwerkers die eveneens een hoog spiritueel levensbesef hebben en die ook (vage) herinneringen hebben aan niet aardse lichtsferen, waar ze een bepaalde heimwee naar voelen. Heimwee naar ďthuisĒ.
CategorieŽn Lichtwerkers


Lichtwerkers zijn onder te verdelen in verschillende categorieŽn. Er is een grote groep van Lichtwerkers die de rol van Voortrekker cq Voorloper vervult. Zij hebben de taak op zich genomen om niet alleen mensen te informeren over de gaande en komende ontwikkelingen, maar spannen zich eveneens in om negatieve gedachten, patronen en oordelen uit de wereld te halen en deze te transformeren in Liefde, Licht, Eenheid en Verbondenheid. Ze helpen anderen bij hun spirituele groei en ontwikkeling. Zij plaveien als het ware de ongebaande paden, zoals ijsbrekers andere schepen voorgaan.

 

Hiernaast zijn er Lichtwerkers die met name andere Lichtwerkers ondersteunen en begeleiden in het hele proces van transformatie. Dit is hard nodig daar Lichtwerkers veel kracht en inspiratie putten uit het contact met gelijkgestemden. Immers Lichtwerk kost veel energie, juist omdat zij door veel mensen uit hun hogere dimensie naar de lagere Derde Dimensie getrokken worden.

 

Sommige Lichtwerkers komen van een andere plek uit het universum; uit een ander sterrenstelsel zoals bijvoorbeeld de Pleiaden en zijn in een mensenlichaam op aarde geboren om ons te helpen bij ons proces van ontwaken en bewustzijnsverhoging. Tenslotte zijn er lichtwerkers met een gecombineerde taak.

Licht werkers zijn zich bewust van de komende veranderingenTaken van Lichtwerkers


De belangrijkste taak schuilt in het brengen en het uitdagen van Licht (Liefde, Harmonie, Eenheid en Verbondenheid) naar onze aarde. Licht brengen in je eigen leven en in het leven van anderen. Zij brengen het Licht vanuit henzelf middels diepe verworven kennis verkregen uit vorige levens, vanuit hun eigen intuÔtie of via een helder kanaal. Doordat zij zich bewust zijn van de komende veranderingen, bestaat hun taak vooral uit het voorbereiden van de aarde en de medemensen op het nieuwe tijdperk. Dit doen ze door het brengen van de boodschap tot vernieuwing en door allerlei verschillende manieren via verschillende media schriftelijk en mondeling informeren van mensen over de gaande transformatie en de komende ontwikkelingen naar de nieuwe dimensies. De genoemde veranderingen gaan bij veel mensen
gepaard met allerlei vormen van weerstand en verzet, wat zich voornamelijk uit in angst. Lichtwerkers zetten zich in om deze weerstanden te overbruggen, opdat deze mensen gerustgesteld worden en ook zij hun angsten mogen transformeren. Lichtwerkers cultiveren het Eenheidsbewustzijn; het bewustzijn dat we allemaal van ťťn Bron afkomstig zijn en geenszins afgescheiden zijn, maar juist in eenheid met elkaar verbonden zijn. Vanuit hun compassie zullen Lichtwerkers medemensen helpen om zelf natuurlijk ook in balans te komen onder andere door Liefde te voelen voor zichzelf en anderen.
Lichtwerkers begeleiden hun medemensen met hun spiritualiteit en hun eigen spirituele zielsgroei door middel van bijvoorbeeld workshops, cursussen, lezingen en satsangs. Spirituele groei brengt namelijk een verhoogde trilling met zich mee, waarmee mensen een verhoogd bewustzijn gaan ervaren en daarmee in een hogere Dimensie komen en dus zelf weer Licht gaan uitstralen/uitdragen. Lichtwerkers spelen dus een belangrijke rol in de transformatieprocessen van anderen en helpen mensen hun oude waarden, hun oude, negatieve patronen, hun 3D-overtuigingen, oordelen en eventueel oude relaties los te laten. Lichtwerkers kunnen hierin duidelijk een rol van steun en vertrouwen innemen om onder andere de angsten onzekerheden en verdriet een plek te geven, opdat deze mensen eveneens in hun kracht komen te staan en vanuit hun hogere bewustzijn en innerlijke leiding gaan leren leven.Lichtwerkers kunnen hierin een voorbeeldfunctie vervullen evenals een bron van inspiratie zijn voor anderen.

Lichtwerkers leren mensen te werken en te leven vanuit hun Ware Zelf en vanuit hun hartchakra met vernieuwde en helende krachten die passen bij hun zieleplannen en de hogere energieŽn van de nieuwe dimensie(s). Tenslotte houden Lichtwerkers zich bezig met het letterlijk en figuurlijk wakker schudden van hun medemensen; hen bewust maken en hun bewustzijn, c.q. bewust-zijn te verhogen; een essentiŽle taak juist nu in deze tijd.

Ieder Lichtwerker is uniek en zal op zijn of haar eigen manier zijn of haar eigen taken proberen te volbrengen. Op deze manier vullen zij elkaar goed aan. Eťn ding hebben ze gemeen ze streven allemaal naar het brengen van Licht, Liefde, Harmonie en Eenheid op aarde. Maar voor zij de rol van Lichtwerker op zich (kunnen) nemen, zullen zij eerst zelf hun transformatieproces doorgemaakt moeten hebben. Het uitvoeren van Lichtwerk vraagt van de Lichtwerker veel doorzettingsvermogen en een onverzettelijke wil. En wanneer zij hun Licht laten schijnen, zullen zij ook anderen gaan Verlichten.

Namastť

Overgenomen uit het blad Spiegelbeeld
Geschreven door Nico Appelman

 
 

Community            Consult           Index