INDIASE ASTROLOGIE, MATRIARCHAAT EN DE MAANDIERENRIEM

door Roeland de Looff

 

INDUSVALLEI CULTUUR

Sinds meer dan 5000 jaar wordt in India astrologie beoefend.

De oudste vorm van Indiase astrologie stamt uit de tijd dat India een matriarchale samenleving was. Matriarchaal wil zeggen dat de vererving gaat via de vrouwelijke lijn.

Over de hele wereld hebben deze matriarchale culturen bestaan. In India bestond van 2500 tot 1500 voor Christus in India de Indusvalleicultuur. Dit was een ver ontwikkelde stedelijke cultuur. Er waren universiteiten en huizen met riolering.  Deze cultuur had echter een zwakheid. Men was niet gewend om te vechten.

In de steppen van Centraal Aziė leefden de Ariėrs. Dit waren patriarchale ruitervolkeren. Patriarchaal wil zeggen dat de erfenis verloopt via de mannelijke lijn. In dergelijke cultuur zijn  mannelijke waarden en normen zoals agressie dominant.

Deze Ariėrs aanbaden de Zon en het vuur. Op een gegeven moment vielen zij India binnen. Hoewel ze minder ontwikkeld waren als de oorspronkelijke bewoners overwonnen ze deze snel. Dit om de simpele reden dat de Indusvallei cultuur niet in staat was om zich te verdedigen. Oorlogsvoeren lag niet in hun aard.

Dergelijke situaties hebben zich niet alleen in India, maar overal op de wereld afgespeeld. De vredelievende matriarchale culturen waren weerloos tegen agressieve patriarchale veroveraars.

De oorspronkelijke matriarchale cultuur is zo grondig vernietigd dat pas in de twintigste eeuw archeologen op het spoor kwamen van deze culturen.

 

DE MAANDIERENRIEM

Bij deze op vrouwelijke waarden gebaseerde cultuur hoort een dierenriem gebaseerd op de Maan. De Maan is immers een vrouwelijke planeet. De Maan doet 27 dagen over zijn rondje door de dierenriem. Na 27 dagen is de Maan weer terug op zijn uitgangspositie. De oude astrologen kwamen zo tot 27 Maantekens. Men ging er vanuit dat de Maan iedere 24 uur in een ander Maanteken stond. Deze Maandierenriem is ouder dan de bekende Westerse dierenriem, maar helaas in het Westen niet meer in gebruik.

Dat komt omdat aan het eind van de Middeleeuwen de kerk de laatste resten van de vrouwelijke cultuur wegvaagde. De laatste persoon die in het Westen een boek schreef over de Maandierenriem was Giordano Bruno en hij belandde rond 1600 op de brandstapel.

Hoewel India nu ook een patriarchale samenleving is (patriarchaal wil zeggen de vererving gaat via de mannelijke lijn) is het tevens een land dat oude gebruiken niet vergeet. Vandaar dat daar die Maandierenriem nog steeds bestaat. Gezien de waarde van de Maandierenriem voor de astrologie en de problemen waar onze samenleving voor staat is het van belang om die Maandierenriem niet meer te negeren.

Zij vertegenwoordigt een volwaardig alternatief voor de bekende tekens zoals Ram, Stier, Tweelingen e.d. Tevens denk ik dat matriarchale normen en waarden een antwoord geven op een aantal problemen van onze samenleving zoals daar zijn geweld, milieuverontreiniging e.d.

 

VEDISCHE BEHANDELMETHODEN (TE DRAGEN KLEUREN E.D.)

De Indiase astrologie heeft meer te bieden dan het gebruik van de Maandierenriem. Legt de Westerse astrologie sterk de nadruk op psychologie. Bij de Indiase astrologie ligt de nadruk op de zogenaamde Vedische behandelmethoden. Men schrijft voor welke kleur iemand zou moeten dragen, wat de voor een persoon goede edelstenen zijn en welke mantra (mantra is een woord met een heilige betekenis) iemand zou kunnen reciteren.

De kleur die voor iemand goed is om te dragen is overigens vaak niet de kleur die iemand zelf uit zou kiezen. Het blijkt namelijk dat mensen geneigd zijn om kleuren te dragen die corresponderen met planeten die sterk staan in hun Indiase horoscoop. Het is echter van belang is om kleuren te dragen die overeenkomen met planeten die zwak staan in de horoscoop. Deze moeten versterkt worden. Bijvoorbeeld door het dragen van bepaalde kleuren.

Stel iemand is zwaarmoedig. Zo’n persoon zal geneigd zijn om donkere kleuren te dragen. Deze donkere kleuren versterken de energie van de planeet Saturnus die gaat over zwaarmoedigheid. Echter het zou beter zijn indien deze persoon tinten zou dragen die vallen onder de planeet van de vrolijkheid Jupiter, het gaat dan om geel en oranje.

In algemene zin kan gesteld worden dat in Nederlanders te veel gebruik maken van donkere kleuren. Dit versterkt de planeet Saturnus en dat is nu net de moeilijkste planeet die de astrologie kent. Onbedoeld roept men daarmee een hoop ellende op zich af. Het zou beter zijn om lichtere en fellere kleuren te dragen zoals in India veel gebeurd. Indiėrs die op het spirituele pad zijn dragen bijvoorbeeld vaak de kleur oranje. Dit is de kleur van Jupiter, de gunstigste planeet die de astrologie kent.

 

AKTUALITEITSANALYSE

Tevens biedt de Indiase astrologie een uniek systeem van aktualiteitsanalyse. Alle perioden van het leven staat volgens de Indiase astrologie in het teken van een of meerdere planeten. In een bepaalde periode maakt men die zaken mee die corresponderen met wat die planeten aanduiden in de horoscoop. Op grond daarvan komt de Indiase astroloog tot uitspraken over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Dat betekent niet dat de Indiase astrologie fatalistisch zou zijn. Men gaat er vanuit dat door het gebruikmaken van de eerder genoemde Vedische behandelmethoden de mens in staat is om zijn toekomst te veranderen.

 

GEZONDHEID

Een ander interessant punt is dat de Indiase horoscoop informatie geeft over wat voor lichaamstype iemand is volgens de ayurveda. De ayurveda is een natuurlijke en zachte manier van geneeskunde. Zij werkt met voedingsleer, kruidenbehandelingen, massages en andere natuurlijke behandelmethoden. Zij stamt uit dezelfde traditie als de Indiase astrologie. Men dient dan ook niet de Westerse astrologie te gebruiken voor het vaststellen van het ayurvedisch lichaamstype, maar de Indiase astrologie. Hierdoor kan iemand gebruik maken van de rijkdom aan methoden die de ayurveda kent. Voor ieder lichaamstype geldt namelijk een andere behandelmethode. De Indiase horoscoop bevat informatie over welke behandelmethode voor iemand het meest geschikt is.

 

HET BESTE VAN OOST EN WEST

Het is merkwaardig dat de Indiase astrologie die zoveel te bieden heeft in Nederland zo weinig wordt gebruikt. De toekomst van de astrologie ligt in het in onderlinge samenhang gebruiken van technieken uit de Westerse en de Indiase astrologie.

Uit die synthese kan een nieuwe astrologie ontstaan die het beste van Oost en West in zich heeft.

 

Roeland de Looff

E-mail: roeland@dirah.nl

Web site: http://www.dirah.nl

      

Roeland de Looff is schrijver van het boek “De Indiase Maandierenriem” (bestaande uit een boek met tarotkaarten).