10-06-2003

Ik ben hierover zeer boos.

Donkere wolken boven opvangcentra wilde dieren


06-06-2003
Er hangen donkere wolken boven de hoofden van honderden opvangcentra in Nederland. Ze dreigen te moeten stoppen met de opvang en verzorging van niet-beschermde wilde dieren, zoals reeŽn, hazen, eekhoorns en vossen. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) werken ze namelijk in strijd met de wet.

Het ministerie geeft op dit moment dan ook geen ontheffingen af voor de opvang van deze categorie wilde dieren. Zo werd de ontheffingsaanvraag van de stichting ReeŽnopvang Nederland, voor het onderbrengen van in het wild gevonden of aangereden reeŽn, afgewezen. Ook het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert kreeg geen ontheffing voor de opvang van wilde zoogdieren. Het bezwaar tegen deze beslissing is onlangs ongegrond verklaard. Het ministerie bevestigt dat men momenteel uiterst terughoudend is in het verlenen van ontheffingen voor de opvang van dieren in het wild. Wat er met de lopende vergunningen gaat gebeuren, wordt nog bekeken.

Door deze interpretatie van de wet komen honderden opvangcentra in de problemen en daarmee vele duizenden dieren in het wild die hulp nodig hebben. De Dierenbescherming vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Wij vinden dat ieder dier in nood recht heeft op opvang. In gespecialiseerde centra die de benodigde expertise in huis hebben, kan dat het beste. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen


Mijn idee, Naar Den Haag gaan met allerlei dieren en daar eens onze stem te laten horen.

Ik heb zelf een brief geschreven naar de dieren bescherming, misschien als u dit ook doet, dat wij met met zijn alle dit tegen kunnen gaan.

Waar gaat dit heen in de wereld.?

Email dierenbescherming

 

Vervolg 11-06-2003

Na mijn email naar de dierenbescherming kreeg ik de volgende reactie terug:

Geachte mevrouw, heer Linnenbank,

Hartelijk dank voor uw email en uw steun. De Dierenbescherming is op dit
moment in overleg met de opvangcentra om te komen tot een oplossing voor
het opvangen van niet-beschermde in het wild levende dieren. Er melden zich
veel opvangcentra bij ons. Deze worden geinventariseerd en bekeken. Daarna
zullen wij contact opnemen met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan kunt u die ongetwijfeld
lezen op onze website, www.dierenbescherming.nl.